Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Hinata verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·         Voor- en achternaam
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk Hinata verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·         Om diensten aan u te kunnen leveren
·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
·         U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·         Het afhandelen van uw betaling

Bijzondere gegevens

Praktijk Hinata verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere informatie zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Hinata zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Praktijk Hinata hanteert de volgende bewaartermijnen: Bijzondere gegevens tot 1 jaar na de laatste behandeling. En overige gegevens zolang als wettelijk verplicht (tbv belastingdienst).

Delen met anderen

Praktijk Hinata deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Hinata gebruikt alleen functionele cookies, geen analytische of tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkhinata.nl. Praktijk Hinata zal zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Hinata neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkhinata.nl