Holistische therapie


Holistische therapie is met name geschikt bij chronische klachten, als herstel lang uitblijft of als je om wat voor reden dan ook 'niet goed in je vel zit'.

Wat is holistisch?

Iets is holistisch als naar het geheel wordt gekeken in plaats van naar de afzonderlijke delen, aangenomen dat het geheel meer is dan de delen bij elkaar. Bij een holistische behandeling betrekken we de mens als geheel, ervan uitgaande dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden.

Holistische behandeling

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo heeft pijn (fysiek) invloed op hoe je je voelt (emoties) maar ook op wat je denkt (mentaal). In een holistische sessie komen al deze aspecten aan bod. Het is maatwerk hoe we dat doen en waar de nadruk ligt; afgestemd op dat wat nodig is op weg naar herstel.

Een behandeling duurt een uur en begint met een gesprek om helder te krijgen wat er speelt en wat je wilt bereiken. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kiezen we voor een passende werkvorm. Dat kan zijn een energetische behandeling (Reiki) in combinatie met een andere methodiek, maar ook systemisch werk of een metamorfosemassage. Vaak aangevuld met mogelijkheden waarmee je zelf aan de slag kunt.

Aantal behandelingen

Bij chronische of langdurige klachten zijn vaak meerdere sessies nodig. Meestal beginnen we met 3 behandelingen met tussenpozen van een aantal weken. Daarna overleggen we of het zinvol is om door te gaan.

Meteen een afspraak maken voor een behandeling? Dat kan telefonisch op 06 33852294 of via mail aan info@praktijkhinata.nl. Volg de link voor ervaringen van anderen en de actuele tarieven.